Bár a 4 határon túli magyar szervezettel kezdeményezett projektünk eddig nem jutott plusz forráshoz a közös megvalósításához, Dr. Hatvani Szabó János elnök és Kovács István ügyvezető továbbra is építi a kapcsolatokat a magyarországi és határon túli szervezetekkel a jövőbeni együttes sikeres programmegvalósítás érdekében. Újabb 4 erdélyi magyar szervezettel sikerült kapcsolatot kiépíteni. Mindemelett várjuk és keressük az újabb pályázatok megjelenését, amelyet a határon túli magyar szervezetekkel együttműködve kívánunk benyújtani, közös projektek megvalósítása érdekében.

Várjuk mindazon szervezetek jelentkezését, akik szívesen együttműködnek elsősorban kárpátaljai és erdélyi közös projektek indításában és a hozzá szükséges források előteremtésében.